Sayıştay raporu ortaya çıkardı: TMSF’de mevzuata aykırı ödeme

Sayıştay’ın sürdürdüğü 2022 yılı denetim raporlarını incelemesi sonrasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nda (TMSF) 6 milyon 486 bin 640,78 liralık mevzuata aykırı ödeme gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Sayıştay incelemesi sonrasında yayınladığı raporda bulgular bölümünde “Fon personeli ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi ve ilaç giderlerinin bütçeden ayrıca ödenmesi” başlığı altında açıklama yapıldı.

TEDAVİ VE İLAÇ GİDERLERİ İÇİN FON BÜTÇESİNDEN AYRICA ÖDEME YAPILMIŞ

Raporda şu ifadeler yer aldı: “Fon personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60’ıncı maddesi gereğince zorunlu genel sağlık sigortalısı kapsamında olmalarına rağmen, bunların tedavi ve ilaç giderleri için Fon bütçesinden ayrıca ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Fon dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte tüm çalışanlar Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi hale getirilmiş; 657 Sayılı Kanun’un tedavi yardımına ilişkin maddesi ilga edilmiş; Fon dahil Kanun kapsamındaki idarelerin bütçelerinden tedavi ve ilaç ödemesi uygulamasına son verilmiş ve ayrıca Kanun’un 105’inci maddesinde diğer kanunların 5510 sayılı Kanuna aykırı hükümlerinin uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.”

6 MİLYON 486 BİN TL’LİK MEVZUATA AYKIRI ÖDEME

Raporun devamında ise, “14 Haziran 2007 tarih ve 236 sayılı Fon Kurulu Kararı ile belirlenen Sağlık Yardımı Uygulama Usul ve Esasları dayanak gösterilerek, SGK ile anlaşması olup olmadığına bakılmaksızın özel sağlık kuruluşları ile sözleşme imzalandığı ve bu kapsamda tedavi ve ilaç giderlerinin Fon bütçesinden karşılanarak 2022 yılı için toplam 6 milyon 486 bin 640,78-TL tutarında mevzuata aykırı ödeme gerçekleştirildiği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x