Destek eğitimi ve uzman öğretici yetiştirme kursunu tamamlayan rehber öğretmenler her iki görevi birden yürütebilirler mi?

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okullarının özel eğitim ve rehabilitasyon birimlerinde özel eğitim alanında görev yapacak personel istihdamında zorluklar yaşanması nedeniyle Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30.05.2023 tarihli ve 20 sayılı Karardaki; “… Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı karar eki çizelgesinde Okul Öncesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik, Psikoloji alanlarından herhangi birine kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup Bakanlığımızca düzenlenecek 160 saat teorik ve 80 saat uygulama olmak üzere toplam 240 saat süreli uzman öğretici yetiştirme kursu programını başarıyla tamamlayanlar, özel eğitim alanı öğretmenlerince gerçekleştirilen destek eğitimlerini vermek üzere uzman öğretici olarak görevlendirilebilir…” hükmü doğrultusunda Bakanlığımızca açılan kursa katılan rehberlik ve psikoloji alanına kaynaklık teşkil eden bölüm mezunlarının görevlendirilmesinde bazı sorunlar yaşandığı, kişilerin aynı çalışma kaydında hem rehber öğretmen/psikolog hem de özel eğitim alanında görevlendirilen uzman öğretici olarak çalıştırılmak istendiği anlaşılmaktadır.

“Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu”nu tamamlayan ve kurumlarda rehber öğretmen veya psikolog olarak görev kaydı bulunan kişilerin aynı anda hem rehber öğretmen/psikolog hem de özel eğitim alanında görevlendirilen uzman öğretici olarak çalışması mümkün değildir. Bu itibarla bu durumdaki kişilerin rehber öğretmen / psikolog olarak çalışmaya devam etmesi ya da bu çalışma kaydı sonlandırılarak “Özel Eğitim Alanında Görevlendirilen Uzman Öğretici” olarak yeni bir Valilik çalışma izni alınması ve MEBBİS’te yeni bir çalışma kaydı oluşturularak görevlendirilmesi gerekmektedir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 05.10.2023 tarih ve 86262960 sayılı görüş yazısında; “Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar doğrultusunda, özel eğitim alanında destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursunu tamamlayan rehber öğretmen/psikologların aynı anda hem bu görevi hem de özel eğitim alanında görevlendirilen uzman öğretici görevini yürütmemesi; özel eğitim alanında uzman öğretici olarak görevlendirilmek istenen kişilerin MEBBİS’teki mevcut rehber öğretmen/psikolog çalışma kayıtlarının sonlandırılması, özel eğitim alanında uzman öğretici olarak yeni bir Valilik çalışma izni alınarak yeni çalışma kaydının “görevi: uzman öğretici”, “branşı: özel eğitim alanı” olarak MEBBİS’e işlenmesi gerekmektedir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x